Keväällä 2017 lanseerasimme Suomeen aivan uuden edistyksellisen, ilman lämmitystä asennettavan asfaltinpaikkausmassan. 

Nyt olemme saaneet myydä Iko Oecophaltia noin kahden vuoden ajan ja voin ilokseni kertoa vain tyytyväisistä asiakkaista. Se jos jokin saa myös myyjän iloiseksi. Asiakaspalaute on ollut todella palkitsevaa. Olemme onnellisessa asemassa, että saamme tehdä töitä erilaisten ja erikokoisten teiden kunnossapidosta vastaavien yritysten kanssa ja kuulla heidän mielipiteensä tuotteesta. Positiivinen palaute vie työtämme eteenpäin!

Sitten siihen tuotteeseen:

Iko Oecophalt on rypsiöljypohjainen tuote, joka on kehitetty aikaisemmista kylmäasennettavista massoista poiketen pysyviin paikkauksiin ja paikkaustulos on valuasfaltin tasoinen. Muut markkinoilla olevat kylmäasfalttimassat (laadukkaatkin) ovat pääsääntöisesti bitumipohjaisia ja valmistettu väliaikaisiin paikkauksiin. Iko Oecophalt on pakattu 16 kg vakuumipakkauksiin. Pakkauskokonsa ansiosta tuotetta on helppo käsitellä.

Tuotteen kehitystyön yhteydessä on ratkaistu myös muutamia kylmämassojen ”ongelmia”. Paikattaessa bitumipohjaisilla asfaltinpaikkausmassoilla on vesi usein ollut ongelma. Usein ajoväylillä reikiä paikattaessa joudutaan miettimään miten reiässä oleva vesi saadaan pois ennen paikkausta. Iko oecophalt massaa käytettäessä tällaista ongelmaa ei synny, koska tuotteen kovettajana toimii vesi. Kostealla ja märällä kelillä kovettaja on siis valmiina ilman kosteudessa tai sateella kovettaja tulee taivaalta. Eli syys- talvi- ja kevätaikaan ei paikkauksen kastelua tarvitse miettiä. Kuivalla ilmalla kesäisin tarvitsee paikkauksen yhteydessä ruiskia vettä massan sekaan ennen tiivistämistä.

Toinen kylmämassojen ongelma on ollut varastointiaika. Asiakkaat ovat usein kertoneet kylmämassojen varastointiajan olevan liian lyhyen. Iko Oecophalt on siinäkin mielessä poikkeava että, se voidaan varastoida loistavasti ulkona säällä kun säällä ja varastointiaikakin on jopa vuosia. Tuote kun tarvitsee tuon veden kovettuakseen niin tiiviissä vakuumipakkauksessa se säilyy loistavasti pitkäänkin!

Oecophalt massan käyttö edellyttää oman tartunta-aineen käyttöä. Sekin on tehty mahdollisimman helpoksi! Oecopraimeri on aerosolipullopakkaus josta tartunta-aine suihkutetaan paikattavan kohteen reunoille tai koko alueelle, riippuen kohteesta. Jos tehdään esimerkiksi urapaikkausta, levitetään tartunta-aine koko vanhan asfalttipinnan alueelle. Ohjeena voisi pitää seuraavaa:

Jos paikkaat reikää, praimeroi reiän reunat. Jos taas paikkaat kohdetta jossa vanha asfaltti pohjalla ja paikkaus/korjauspaksuus vain 1-3 cm, käytä praimeria koko alueelle johon massa levitetään.

Tuotteen käyttö on siis äärimmäisen helppoa. vain kolme askelta – ja tulos on valmis

1. Laita tartunta aine

2. Kaada massa korjattavaan kohteeseen (asenna hieman ”kukkupäälle”)

3. Kuivalla kelillä ruiskuta vesi – ja tiivistä ( Voit tiivistää koneellisesti tai käsikäyttöisellä tiivistimellä)

Uskomme vahvasti että Iko Oecophalt tulee jatkossa olemaan yhä useamman valinta, kun mietitään asfalttien korjaus- tai paikkaustuotteita. Se on helppo ja edullinen vaihtoehto. Katujen kunnossapitoyritysten lisäksi, toivon yhä useamman taloyhtiön, kiinteistöhuoltoyrityksen, omakotitaloasujan sekä pienyrittäjän löytävän tämän tuotteen käyttöönsä. Korjattavia kohteita löytyy käytännössä jokaiselta asfalttipihalta. Luettelen vielä muutamia käyttökohteita joihin tämä tuote sopii mainiosti:

Ovien kynnykset, sokkelin ja asfaltoidun pihan väliset saumat, painaumat, reiät, kaivojen ympärystät, veden ohjauskynnykset jne.

Toivottavasti otat yhteyttä meihin kun kaipaat vastauksia Iko Oecophalt soveltuvuudesta tai käytöstä!

Otan vielä kantaa tuohon tuotteen käyttöhintaan: Usein vaikeina kelirikkoaikoina hankalia kohteita joudutaan käydä paikkaamassa toistuvasti koska paikkaukset eivät pysy. Oecophaltilla tehty paikka pysyy paljon paremmin ja pidempään kun perinteisillä kylmäpaikkausmassoilla tehty paikka, joten säästöjä syntyy kun paikkauksia ei tarvitse käydä uusimassa kovinkaan useasti. Vilkkaasti liikennöidyillä väylillä myös työturvallisuuskysymys on iso asia. Mitä vähemmän asentajat joutuvat liikkumaan liikenteen seassa, sitä turvallisempaa on heidän työnsä!